ករណីគម្រោងអាងហែលទឹកនៅខាងក្រៅ

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអាងហែលទឹកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈយើងមានមោទនភាពដែលបានរចនាប្រព័ន្ធលាងចាននិងចម្រោះទឹកដោយជោគជ័យសម្រាប់អាងហែលទឹកនេះ។
ទាំងនេះគឺជាគម្រោងថ្មីទាំងពីរហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើឱ្យប្រសើរនិងការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដែលមានស្រាប់។

outdoor swimming pool project service outdoor swimming pool project service02 outdoor swimming pool project service03 outdoor swimming pool project service04 outdoor swimming pool project service05 outdoor swimming pool project service06


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មីនា -២៣-២០២១